[Guide] Editing Client 9D pri

27-10-2017
Bởi: admin Có: 0 bình luận 77 lượt xem

Hi all !

Đây là một hướng dẫn về việc làm thế nào để chỉnh sửa một số tập tin trong cửu long tranh bá sever pri (9D pri)

Đầu tiên hãy tải về công cụ tại đây :

https://www.mediafire.com/file/gpe6sf06vbx9ns3/Tools_Eidt_9D.rar


Cách giải nén tệp:
1. Sao chép scr_base.xp từ thư mục máy khách của bạn vào thư mục quickbms.
2. Mở quickbms.exe
3. Chỉ vào “9Dragons Script.txt” trong thư mục quickbms
4. Chỉ vào tệp bạn muốn giải nén “SCR_BASE.XP”

5. Bây giờ tạo một thư mục mà các tập tin nên được lưu trữ “SCR_BASE_US_SERVER”
6. Mở thư mục và nhấp lưu
7. Nếu nó yêu cầu bạn ghi đè nhấn oke

Trước khi bạn chỉnh sửa một cái gì đó tạo ra một bản sao lưu của thư mục đó, do đó bạn không phải giải nén lại chúng.
Tôi muốn sao chép chúng vào thư mục Xpacker.

Giải mã:

  1. Trước hết chọn một tập tin bạn muốn chỉnh sửa, tôi sử dụng “CharacterCondition.XMS”
    2. Sao chép nó vào thư mục 9DCryptTool_0.1
    3. Mở dòng lệnh Prompt (Start -> Run -> cmd -> Enter) và vào thư mục 9DCryptTool_0.1

4. Nhập tên của exe đầu tiên “9DCryptTool.exe” sau đó tên của tập tin “CharacterCondition.XMS” và tên của tập tin giải mã “CharacterCondition.XMS.dec”
5. Bây giờ bạn có thể mở “CharacterCondition.XMS.dec” với notepad hoặc cái gì bạn thích.

Đó là các hiệu ứng kỹ năng, bạn có thể chỉnh sửa chúng về 0 . Đã kiểm tra trên P9d, 9D Rus.

XM_MOVELOCK 1
_XM_TRADELOCK 1
_XM_BATTLELOCK 1
_XM_SKILLLOCK 1
_XM_MEDLOCK 1
_XM_SPELLLOCK 1
_XM_SPEEDLOCK 1
_XM_PARTYLOCK 1
_XM_CHATLOCK 0
_XM_MODELOCK 1

Mã hóa:
Bây giờ bạn phải mã hóa tập tin này một lần nữa.
Giống như trước Gõ tên của exe đầu tiên “9DCryptTool.exe” sau đó tên của tập tin giải mã “CharacterCondition.XMS.dec” và tên gốc “CharacterCondition.XMS”

Sao chép tập tin được chỉnh sửa và mã hóa lại vào thư mục scr_base của bạn , của tôi là XPacker / SCR_BASE_US_SERVER

Bây giờ chúng ta phải đóng gói mọi thứ
1. Mở “XPacker.exe”

2. Nhấp chuột phải và chọn “New Package”
3. Gõ “SCR_BASE”
4. Nhấp chuột phải và chọn “New Section”
5. Và một lần nữa gõ “SCR_BASE”

6. Bây giờ di chuyển các tập tin được giải nén, vào trong cửa sổ xpacker


7. Nhấp vào “pack”
8. Chọn1 thư mục lưu SCR_BASE.XP mới và mở ra
9. Bây giờ sao chép scr_base.xp vừa được tạo ra vào script folder ở client của bạn (đừng quên sao lưu)

 

End ——-

Facebook Comments

Từ khóa:

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC