Hướng dẫn làm nhiệm vụ Đế Long Hành Cái Bang

19-09-2017
Bởi: admin Có: 0 bình luận 626 lượt xem

Võ Lâm Hành: Nhập Môn

Tổ tuần sát của Cái Bang

 • Nói chuyện với Hoàng Bảo (Thiên Tân).

 • Nói chuyện với Phương Nhạc. Hoàn thành nhiệm vụ bạn được thưởng 30 lượng.

Thiên hạ đệ nhất bang​

 • Nhận nhiệm vụ từ Đàm Thập Trọng (Thiên Tân)

 • Nói chuyện với Phương Nhạc

 • Tiến vào trong bổn đường Cái Bang. Gặp Trúc trượng thần cái
  Yêu cầu bạn nhập từ khóa: com la troi (Cơm là trời)

 • Hoàn thành nhiệm vụ bạn được thưởng tín vật Cái Bang: Cái gáo vỡ và áo Bách kết Y 2 túi.Bạn được tặng danh hiệu: Cái Bang tu luyện đệ tử
  – Tăng 30 sinh mệnh tối đa
  – Tăng 10 nội công tối đa
  – Khả năng tránh đòn trí mạng tăng 300/10000
  – Sức sát thương tăng 10

Chương I: Quá trình luyện công

1. Võ công nhập môn​

Gặp Đàm Thập Trọng (Thiên Tân) để tiếp nhận nhiệm vụ
[​IMG]

Nói chuyện với lữ điếm Phương Sở Anh (Thiên Tân)
[​IMG]

Quay lại nói chuyện với Đàm Thập Trọng. ĐTT sẽ cho bạn chọn lựa 1 trong 3 võ công để học, mình nghĩ nên chọn Khinh công – Tuy lý càn khôn than pháp ^^
[​IMG]
Chú ý: Bạn phải hoàn thành nhiệm vụ 1.1 Võ Lâm Hành: Tuy Lý Càn Khôn trước mới có thể trả được nhiệm vụ này

 

1.1 Võ Lâm Hành: Tuy lý càn khôn​

Tìm đến Hứa Sơn (Thiên Tân) để nhận nhiệm vụ học Khinh công
Bạn được thưởng 1 cái giày giảm 50% tốc độ di chuyển (Chú ý: không được tháo giày ra)
Nhiệm vụ tu luyện yêu cầu bạn giết 5 con Cáo
[​IMG]

Giết xong 5 con thì quay về nói chuyện với Hứa Sơn. Hoàn thành nhiệm vụ bạn học thành công Khinh công cơ bản môn phái
[​IMG]
Nói chuyện với Đàm Thập Trọng (Thiên Tân) về việc học võ công. Hoàn thành nhiệm vụ Võ công nhập môn.

2. Bộ tróc bí ảnh​

Gặp Dư Sở Linh (Thiên Tân) tiếp nhận nhiệm vụ
[​IMG]

Yêu cầu giết 5 Con Bạch ảnh tổ viên và 3 con Bạch ảnh tổ trưởng, 2 con đó xuất hiện ở lối vào Trịnh Châu
[​IMG]

Giết đủ số lượng thì quay về nói chuyện với Dư Sở Linh. Hoàn thành nhiệm vụ Bộ tróc bí ảnh.
[​IMG]

3. Hành hiệp trượng nghĩa​

Gặp Trúc trượng thần cái (Thiên Tân) tiếp nhận nhiệm vụ
[​IMG]

Đến Trịnh Châu nói chuyện với Kim Đại Nhân
[​IMG]

Kim Đại Nhân yêu cầu giết 10 con Phỉ Tặc
[​IMG]

Khi giết đủ 10 con thì báo cáo với Kim Đại Nhân.
Bạn được thưởng 300 lượng.
Quay về Thiên Tân báo cáo với Trúc trượng thần cái. Hoàn thành nhiệm vụ Hành hiệp trượng nghĩa.
[​IMG]

4. Khiếu hóa bổn phận​

Gặp Đàm Thập Trọng (Thiên Tân) tiếp nhận nhiệm vụ.
[​IMG]

Đàm Thập Trọng yêu cầu đi giết Bạch ảnh đội chủ lấy lại văn thư.
[​IMG]

Quay về nói chuyện với Đàm Thập Trọng khi đã lấy được văn thư từ Bạch ảnh đội chủ.
Nói chuyện với Bang chủ Cái Bang. Bang chủ sẽ cho bạn chọn 1 trong 4 chức trách. Chính thức làm đệ tử Cái Bang.
Hoàn thành chương 1.
[​IMG]

Danh hiệu: Cái Bang nhất kết đệ tử
– Tăng 50 sinh mệnh tối đa
– Tăng 30 nội công tối đa
– Khả năng tránh đòn trí mạng tăng 400/10000
– Sức sát thương tăng 20
– Sức sát thương khí công tăng 10


Chương II: Manh Quy Ngô Mộc​

 

5. Truyền thuyết cửu long​

Sau khi gia nhập Cái Bang thì nhiệm vụ sẽ được tiếp nhận.
Đến gặp Đàm Thập Trọng (Thiên Tân)
[​IMG]

Đàm Thập Trọng yêu cầu lấy 10 Tai của khách bộ hành khả nghi (Trịnh Châu)
[​IMG]

Sau khi lấy đủ 10 cái tai thì đến Bao Dương Thôn (Trịnh Châu) gặp trưởng thôn Chu Lữ Hài nói chuyện. Bạn nhận được 1 tờ giấy da và 1k lượng.
[​IMG]

Quay về thiên Tân nói chuyện với Đàm Thập Trọng và lựa chọn phần thưởng mà bạn yêu thích

6. Bất khai chi quỹ​

Sau khi lên Ngọc đỗng 5(lv 29) sẽ có 1 bảng thong báo hiện lên xác nhận nhiệm vụ
Nhiệm vụ yêu cầu:
– Gan của cáo đỏ 10 cái
– Thịt báo 10 cái
[​IMG]
[​IMG]

Sau khi lấy đủ thì quay về Thiên Tân gặp Đàm Thập Trọng nói chuyện.
[​IMG]

Đàm Thập Trọng yêu cầu đi tìm 3 cái rương trong 3 làng lớn ở Trịnh Châu
Chú ý: Các rương có thể xuất hiện ngẫu nhiên trong 1 vài vị trí nhất định trong làng, bạn chạy loanh quanh là thấy thôi
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Sau khi tìm được 3 cái rương thì quay về Thiên Tân gặp Đàm Thập Trọng
[​IMG]

Đàm Thập Trọng yêu cầu tìm them 1 cái rương ở Phế Thôn(Trịnh Châu)
[​IMG]
Quay về Thiên Tâng Đàm Thập Trọng. Hoàn thành nhiệm vụ được thưởng 300 lượng.

7. Trục vạn lý bộ​

Sau khi lên Ngọc đỗng 7(lv 31) sẽ có 1 bảng thong báo hiện lên xác nhận nhiệm vụ
Đến Bao Dương Thôn gặp trưởng thôn Chu Lữ Hài
[​IMG]

Giết Vạn Lý Bộ lấy Mảnh giấy da
[​IMG]

Quay về nói chuyện với Đàm Thập Trọng (Thiên Tân). Hoàn thành nhiệm vụ và lựa chọn phần thưởng mà bạn muốn.

8. Cửu long bí thư​

Sau khi lên Ngọc đỗng 10(lv 34) sẽ có 1 bảng thong báo hiện lên xác nhận nhiệm vụ
Quay về Thiên Tân gặp Đàm Thập Trọng
Đến Trịnh Châu gặp Tô Hữu Bang (Vô Nhạn Thôn) nói chuyện
[​IMG]

Được yêu cầu giết Kẻ cướp mộ gần Long Môn Thạch Quật lấy Hộp báu vật
[​IMG]
Quay về Vô Nhạn Thôn nói chuyện với Tô Hữu Bang. Bạn được thưởng 2k lượng và 1 cái chìa khóa.
Quay về Thiên Tân nói chuyện với Đàm Thập Trọng. Hoàn thành nhiệm vụ và chọn phần thưởng như bạn muốn.

 

9. Đoạn trường ai từ 1​

Sau khi lên Chu Thiên 1(lv 37) sẽ có 1 bảng thong báo hiện lên xác nhận nhiệm vụ
Gom 10 Bàn Chân Gấu (Giết những con Gấu gần Vô Nhạn Thôn) đem về cho Đàm Thập Trọng (Thiên Tân)
[​IMG]

Đến Vô Nhạn Thôn (Trịnh Châu) gặp Mã Tú Chân
[​IMG]

Nói chuyện với Dương Tiểu Bảo (Bên ngoài Vô Nhạn Thôn)
[​IMG]

Quay về Thiên Tân gặp Bang chủ Cái Bang. Hoàn thành nhiệm vụ bạn được thưởng 1k lượng.

 

10. Đoạn trường ai từ 2​

Gặp Đàm Thập Trọng (Thiên Tân) tiếp nhận nhiệm vụ
[​IMG]

Gặp Dương Tiểu Bảo (Bên ngoài Vô Nhạn Thôn) nói chuyện
[​IMG]

Gặp Lâu Đại Duyên (Bên ngoài Vô Nhạn Thôn) nói chuyện
[​IMG]

Sang Hợp Phì khu vực gần Tiêu Dao Cốc bới đống cỏ khô hoặc khu vực nào có cỏ khô lấy Cái gáo vỡ
[​IMG]

Quay về Thiên Tân nói chuyện với Đàm Thập Trọng. Hoàn thành nhiệm vụ bạn được thưởng 1k lượng.

11. Đoạn trường ai từ 3​

Gặp Thôn trưởng La Trường Bá (Vô Nhạn Thôn) nhận nhiệm vụ, bạn nhận được 1 Trúc diệp thanh
[​IMG]

Thôn trưởng yêu cầu đi giết 5 Hắc ảnh tổ trưởng và 5 Đặc cấp hắc ảnh tổ trưởng ở gần Long Môn Thạch Quật
[​IMG]
[​IMG]

Gặp Trình Anh ngay gần đó nói chuyện
[​IMG]

Giết Mã Phương Ngọc lấy lại nhẫn của Tô Tùng
[​IMG]

Quay lại nói chuyện với Trình Anh
Quay lại Vô Nhạn Thôn nói chuyện với Thôn trưởng La Trường Bá. Hoàn thành nhiệm vụ bạn được thưởng 5k lượng và 5 Kim sáng dược.

 

12. Thiên mục thiên thủ​

Sau khi lên Chu Thiên 3(lv 39) sẽ có 1 bảng thong báo hiện lên xác nhận nhiệm vụ
Nói chuyện với Khổng Tam tại Hợp Phì
[​IMG]

Nói chuyện với Diệp Tiểu Thiện ở Hợp Phì
[​IMG]

Giết con Trịnh Châu Song Quái lấy Thự thần toàn thư
[​IMG]

Quay lại nói chuyện với Diệp Tiểu Thiện (Hợp Phì)
Quay về Thiên Tân nói chuyện với Đàm Thập Trọng. Hoàn thành nhiệm vụ bạn được thưởng 2k lượng.

13. Vô tình giang hồ​

Đến Vô Nhạn Thôn gặp trưởng thôn nhận nhiệm vụ
[​IMG]

Quay về Thiên Tân nói chuyện với Bang Chủ Cái Bang
[​IMG]

Nói chuyện với Dư Sở Linh (Thiên Tân)
[​IMG]

Nói chuyện với Đàm Thập Trọng (Thiên Tân)
[​IMG]

Sang Hợp Phì nói chuyện với Diệp Tiểu Thiện
[​IMG]

Sang Trịnh Châu giết Lục Lâm Đệ Tử lấy Tín vật của bí ảnh đoàn
[​IMG]
Quay về Thiên Tân nói chuyện với Đàm Thập Trọng. Hoàn thành nhiệm vụ bạn được thưởng 5k lượng và 1 sách tăng hỏa hầu.

14. Quyết chiến tiền dạ 1​

Gặp Giác Tịnh (Vô Nhạn Thôn) ở Trịnh Châu tiếp nhận nhiệm vụ
[​IMG]

Nói chuyện với Dương Tiểu Bảo (Bên ngoài Vô Nhạn Thôn)
[​IMG]

Quay lại nói chuyện với Giác Tịnh
Về Thiên Tân nói chuyện với Đàm Thập Trọng. Hoàn thành nhiệm vụ.

15. Quyết chiến tiền dạ 2​

Tiếp nhận nhiệm vụ từ Đàm Thập Trọng (Thiên Tân)
[​IMG]

Sang Trịnh Châu giết chết Đệ tử thiếu lâm khả nghi lấy Mật thư (gần khu vực Trùng Thông Quan)
[​IMG]
Quay về Thiên Tân nói chuyện với Đàm Thập Trọng. Hoàn thành nhiệm vụ

16. Quyết chiến tiền dạ 3

Gặp Đàm Thập Trọng (Thiên Tân) tiếp nhận nhiệm vụ
[​IMG]

Sang Trịnh Châu bới cái xác của Bí ảnh đoàn gần khu vực Nam Thái Lĩnh
[​IMG]

Nói chuyện với Tô Tùng ngay gần đó
[​IMG]

Giết Xảo Xảo lấy thuốc giải độc (Phia nam Trầm Tinh Cốc)
[​IMG]

Quay lại nói chuyện với Tô Tùng (Gần Lư Sơn Thôn – Lối vào Bạch Đạo Môn Phái)
[​IMG]

Quay về Thiên Tân nói chuyện với Trúc Trượng Thần Cái. Hoàn thành nhiệm vụ bạn được thưởng 7k lượng và Ngoại hiệu mới.
[​IMG]

Cái Bang nhị kết đệ tử
– Tăng 100 sinh mệnh tối đa
– Tăng 50 nội công tối đa
– Khả năng tránh đòn trí mạng tăng 500/10000
– Sức sát thương tăng 30
– Sức sát thương khí công tăng 20

17. Tình thị hà vật​

Sau khi lên Chu Thiên 10(lv 46) sẽ có 1 bảng thông báo hiện lên xác nhận nhiệm vụ
Nói chuyện với Đàm Thập Trọng tại Thiên Tân
[​IMG]

Nói chuyện với Trình Anh (Thiên Tân)
[​IMG]
Quay lại nói chuyện với Đàm Thập Trọng. Hoàn thành nhiệm vụ bạn được thưởng 1k lượng.

18. Võ lâm công địch​

Sau khi lên Dương Quang 3(lv 50) sẽ có 1 bảng thông báo hiện lên xác nhận nhiệm vụ
Nói chuyện với Nhạc Chính (Thượng Hòa Thôn) ở Tế Nam
[​IMG]

Giết Thượng Cấp Huyền Xích Tổ Viên ở gần thôn lấy Bánh bao
[​IMG]

Quay lại nói chuyện với Nhạc Chính (Tế Nam)
Nói chuyện với Đàm Thập Trọng (Thiên Tân). Hoàn thành nhiệm vụ bạn được thưởng 9k lượng.
[​IMG]

19. Cửu long ngọc bích​

Tiếp nhận nhiệm vụ từ Đàm Thập Trọng (Thiên Tân)
[​IMG]

Nói chuyện với Nhạc Chính (Thượng Hòa Thôn) ở Tế Nam
[​IMG]

Nói chuyện với Diệp Tiểu Thiện (Thượng Hòa Thôn) ở Tế Nam
[​IMG]

Giết Huyền xích tố viên Công Tất Hối (gần cây cầu lối đi đến Nam Giang Thôn)
[​IMG]

Quay về Thượng Hòa Thôn nói chuyện với Diệp Tiểu Thiện
Quay về Thiên Tân nói chuyện với Đàm Thập Trọng. Hoàn thành nhiệm vụ bạn được thưởng 9k lượng.

20. Bàn Căn Thác Tiết​

Nhận nhiệm vụ từ Đàm Thập Trọng (Thiên Tân)
[​IMG]

Đàm Thập Trọng yêu cầu bạn quay lại Tế Nam gặp cảnh vệ đội trưởng Nhạc Chính (Thượng Hòa Thôn)
[​IMG]

Nói chuyện với Diệp Tiểu Thiện (Thượng Hòa Thôn)
[​IMG]

Yêu cầu bạn đi đánh con Huyết xích đoàn chủ Xich Hùm gần khu vực Cửu Khúc Bình – Tế Nam
[​IMG]
Quay về nói chuyện với Diệp Tiểu Thiện
Quay về Thiên Tân nói chuyện với Đàm Thập Trọng hoàn thành nhiệm vụ
Hoàn thành Chương 2.


Chương 3: Phi Tình Giang Hồ​

 

21. Khất dĩ thực vi thiên​

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Bàn Căn Thác Tiết bạn sẽ được thông báo xác nhận nhiệm vụ Khất dĩ thực vi thiên, bạn sẽ được yêu cầu đến Nam Giang Thôn (Tế Nam) tiếp nhận nhiệm vụ từ Vương Phi
[​IMG]

Vương Phi yêu cầu bạn lấy 10 Thịt gấu nâu, bạn đánh những con gấu nâu ở phía bắc Cửu Khúc Bình
[​IMG]

Khi lấy được 10 Thịt gấu nâu bạn quay về Nam Giang Thôn gặp tửu điếm Vương Tam Lang
[​IMG]

Quay sang gặp Vương Phi đưa cho Vương Phi 2 món mà Vương Tam Lang đã cho bạn là Thiệu Hưng Tửu và Món Gấu Nâu. Hoàn thành nhiệm vụ bạn được thưởng 10k lượng.

22. Đăng cao thư khiếu​

Nói chuyện với Vương Tam Lang (Nam Giang Thôn) nhận nhiệm vụ
[​IMG]

Nhiệm vụ yêu cầu bạn đi lấy Chuỗi hạt của Mã nhân tăng và Long đầu trượng của sư trụ trì
[​IMG]
[​IMG]

Sau khi đã có 2 món đó bạn quay về Nam Giang Thôn nói chuyện với Vương Tam Lang
Tiếp tục nói chuyện với Vương Phi (Nam Giang Thôn). Hoàn thành nhiệm vụ bạn được thưởng 5k lượng.

23. Sự kiện bắt cóc thập đại cao thủ​

Tiếp nhận nhiệm vụ từ thôn trưởng La Trường Bá
[​IMG]

Quay về Thiên Tân gặp Đàm Thập Trọng
[​IMG]

Bạn sang Hợp Phì nói chuyện với Diệp Tiểu Thiện. Bạn nhận được 1 Kim Hoa
[​IMG]

Quay về nói chuyện với Đàm Thập Trọng (Thiên Tân). Hoàn thành nhiệm vụ bạn được thưởng 5k lượng.

 

24. Giao dịch nguy hiểm​

Tiếp nhận nhiệm vụ từ Đàm Thập Trọng (Thiên Tân)
[​IMG]

Nói chuyện với Dư Sở Linh (Thiên Tân)
[​IMG]

Nói chuyện với Diệp Tiểu Thiện (Hợp Phì)
[​IMG]

Quay về Thiên Tân nói chuyện với Dư Sở Linh. Hoàn thành nhiệm vụ bạn được thưởng 5k lượng.

25. Nga my bí sử​

Gặp Đàm Thập Trọng (Thiên Tân) để nhận nhiệm vụ
[​IMG]

Nói chuyện với Y Tịnh (Trịnh Châu) gần Long Hoa Song Tháp
[​IMG]

Y Tịnh yêu cầu đi giết Đa Tý Quỷ và Huyết Trảo Quỷ ở gần Dêm Vương Cốc (Tế Nam)
[​IMG]
[​IMG]

Quay về Trịnh Châu nói chuyện với Y Tịnh
Nói chuyện với Khổng Tam (Vô Nhạn Thôn) ở Trịnh Châu
[​IMG]

Nói chuyện với Y Tịnh (Song Hoa Long Tháp). Hoàn thành nhiệm vụ bạn được thưởng 3 Xích mệnh thần đan.

26. Bí Mật Của Tử Vong Cốc​

Gặp Tân Môn Hiền Kỷ (Vô Nhạn Thôn) ở Trịnh Châu tiếp nhận nhiệm vụ
[​IMG]

Nói chuyện với Y Tịnh (Long Hoa Song Tháp). Bạn nhận được 3 vé Tử Vong Lệnh màu tím
[​IMG]

Vào Tử Vong Cốc giết Mộng diệt ma phật rùi đập mấy cái Hũ gần đó
[​IMG]
[​IMG]

Ra khỏi Tử Vong Cốc xuống Long Hoa Song Tháp nói chuyện với Y Tịnh
Sang Hợp Phì nói chuyện với Diệp Tiểu Thiện
[​IMG]

Quay về Thiên Tân nói chuyện với Đàm Thập Trọng
[​IMG]

Nói chuyện với Dư Sở Linh
[​IMG]

Nói chuyện với Đàm Thập Trọng. Hoàn thành nhiệm vụ bạn được tặng 1 bí kíp tăng hỏa hầu 10×4

27. Diêm Vương Cốc Chết Chóc​

Nói chuyện với Khổng Đồ Hiệp (Thiên Tân)
[​IMG]

Nói chuyện với Phương Nhạc (Thiên Tân)
[​IMG]

Nói chuyện với Đàm Thập Trọng. Bạn được tặng 3 cái Diêm Vương Lệnh màu tím
[​IMG]

Sau khi giết cốc chủ trong Diêm Vương Cốc, bạn đạp mấy cái rương gần đó.
[​IMG]
[​IMG]

Quay về Thiên Tân nói chuyện với Đàm Thập Trọng
Nói chuyện với Bang chủ Cái Bang. Hoàn thành nhiệm vụ.
[​IMG]

28. Nhân tài hà xử​

Nhận nhiệm vụ từ Đàm Thập Trọng
[​IMG]

Nói chuyện với Dư Sở Linh
Quay lại nói chuyện với Đàm Thập Trọng
[​IMG]

Nói chuyện với Vương Phi (Thiên Tân)
Nói chuyện với Đàm Thập Trọng
Nói chuyện với Dư Sở Linh. Hoàn thành nhiệm vụ.
[​IMG]

29. Nhất tiễn phong khoái​

Tiếp nhận nhiệm vụ từ Đàm Thập Trọng
[​IMG]

Xuống Bá Vương Động Tầng 1 nói chuyện với Huỳnh Vân Tử
[​IMG]

Giết Nhất tiễn phong khoái Phùng Duyên Tỵ (Tầng 1)
[​IMG]

Quay lại nói chuyện với Huỳnh Vân Tử (Tầng 1 BVĐ)
Xuống Tầng 2 nói chuyện với Quy Hữu Quang. Hoàn thành nhiệm vụ.
[​IMG]

[​IMG]

30. Giang hồ bí sử​

Nói chuyện với Giang Đại Hỷ ở Hợp Phì tiếp nhận nhiệm vụ.
[​IMG]

Xuống BVĐ Tầng 2 nói chuyện với Quy Hữu Quang
[​IMG]

Quay lại Tầng 1 đánh mấy con Bộ Binh
[​IMG]

Quay lại nói chuyện với Quy Hữu Quang (Tầng 2)
Quay về Thiên Tân nói chuyện với Đàm Thập Trọng
[​IMG]

Nói chuyện với Dư Sở Linh
Nói chuyện với Đàm Thập Trọng. Hoàn thành nhiệm vụ bạn được tặng 1 bi kíp khinh công thành 11. Hoàn Thành Chương 3
[​IMG]


Chương 4: Thiên Nhật Khai Hoa​

 

31. Thái thanh kiếm​

Xuống Bá Vương Động Tầng 4 nói chuyện với Liệt Phong Tử
[​IMG]

Giết Hạ Bách Chu (Tầng 4)
[​IMG]

Quay về nói chuyện với Liệt Phong Tử. Hoàn thành nhiệm vụ. Bạn được tăng 1 cái nón dành cho chuyển cấp.

32. Oa giác chi tranh​

Nói chuyện với Ngân Thiết Cô (Huyết Sa Bình) tiếp nhận nhiệm vụ
[​IMG]

Xuống Tầng 3 BVD nói chuyện với Chương Đại Nhị
[​IMG]

Nói chuyện với Chương Đại Tam (Tầng 3)
[​IMG]

Xuống Tầng 4 bới Thi thể
[​IMG]

Nói chuyện với Chương Đại Tam ngay đó
[​IMG]

Quay lại Tầng 3 nói chuyện với Chương Đại Nhị
Quay về Thiên Tân nói chuyện với Đàm Thập Trọng. Hoàn thành nhiệm vụ bạn được tặng cái bao tay dành cho chuyển cấp.

33. Sát nhân lậu danh​

Nói chuyện với Đàm Thập Trọng
[​IMG]

Nói chuyện với Cự Vân Tử ngay gần đó
[​IMG]

Nói chuyện với Đàm Thập Trọng
Nói chuyện với Liệt Phong tử
[​IMG]

Chạy ra cổng thôn nói chuyện với Liệt Phong tử
[​IMG]

Quay lại nói chuyện với Đàm Thập Trọng. Hoàn thành nhiệm vụ bạn được tặng 1 đôi giày dành cho chuyển cấp.

34. Con dấu bị vỡ​

Nói chuyện với Ngân Thiết Cô (Huyết Sa Bình)
[​IMG]

Xuống Tầng 3 BVD nói chuyện với Chương Đại Nhị
[​IMG]

Nói chuyện với Chương Đại Tam (Tầng 3)
[​IMG]

Xuống Tầng 4 nói chuyện với Chương Đại Nhất
[​IMG]

Giết Đệ tử thiếu lâm Toàn Giác
[​IMG]

Quay lại nói chuyện với Chương Đại Nhất. Hoàn Thành nhiệm vụ. Bạn được tặng 1 cái túi đồ dành cho chuyển cấp.

35. Hắc long bang​

Nói chuyện với Đàm Thập Trọng (Thiên Tân)
[​IMG]

Nói chuyện với Liệt Phong Tử gần đó
[​IMG]

Nói chuyện với Đàm Thập Trọng
Nói chuyện với Trúc Trượng Thần Cái (Thiên Tân)
Chú ý: Nên để trống túi đồ 4-5 ô để đổi vật phẩm nhiệm vụ
[​IMG]

Nói chuyện với Chương Đại Nhi gần đó
[​IMG]

Quay lại nói chuyện với Trúc Trượng Thần Cái
Nói chuyện với Bang chủ Cái Bang. Hoàn thành nhiệm vụ bạn được tặng 1 bộ quần áo dành cho chuyển cấp.
[​IMG]
Kết thúc Đế Long Hành Cái Bang​

Hoàn thành chuyển cấp​

— sưu tầm —

 

Facebook Comments

Từ khóa: , , ,

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC