Hướng dẫn nhiệm vụ Đế Long Hành – Thiếu Lâm

20-09-2017
Bởi: admin Có: 0 bình luận 151 lượt xem

Nguồn : — Sưu tầm —

Chương 1: QUÁ TRÌNH LUYỆN CÔNG
1. KIM CƯƠNG BẤT ĐỘNG
_ Tới gặp Nhất Ngộ ở gần cái giếng trong chùa
_ Học 1 trong 3 skill
_ Tới Đế tu luyện ở Khí Công Tu Luyện Trường để luyện skill này
_ Sau đó trở về gặp Nhất Ngộ để trả nhiệm vụ
2. CON MẮT TRONG BÓNG TỐI
_ Gặp Quang Chân ở Tu Luyện Trường
_ Chạy ra 2 đầu cổng Hợp Phì hoặc Trịnh Châu để đánh 5 Bạch Ảnh Tổ Viên và 3 Bạch Ảnh Tổ Trưởng.
_ Quay về Quang Chân trả nhiệm vụ
3. THẬP NGƯU ĐỒ
_ Gặp Quang Tuệ trong làng
_ Chạy ra Trịnh Châu vào Lư Sơn Thôn gặp Hoàng Thất
_ Tìm mấy tên Hung Tặc để điều tra manh mối
_ Đánh 1 con bất kỳ sẽ rơi ra tượng phật
_ Quay về gặp Hoàng Thất phục mệnh
_ Quay về gặp phương trượng
_ Lúc này bạn sẽ được tham gia 1 trong 4 chức trách của Thiếu Lâm
Chương 2: MÃNH QUY NGỘ MỘC

4. TẦM NGƯU
_ Tới Bảo Dương Thôn gặp kỹ nữ Thuý Hồng
_ Gặp người rèn binh khí Chấn Nộ Đại
_ Chay ra phía bắc ngôi làng để tìm Diêu Tuyên
_ Sau đó nói chuyện với Thuý Hồng
_ Lột sạch quần áo để chứng minh trong sạch (lột toàn bộ nón, áo, quần, giày, bao tay, vũ khí và cả Ngoại trang (nếu có))
_ Đánh 10 con Hắc Ảnh để kiếm túi ngọc và 1 con để kiếm chiếc nhẫn (sau khi đánh đủ 10 con)
_ Rồi nói chuyện với Thuý Hồng
_ Quay lại Thiếu Lâm hỏi Quang Chân
5. KIẾN TÍCH
_ Chạy ra ngoại vi Bảo Dương Thôn đánh 20 con nhện để kiếm tinh chất
_ Quay về Quang Chân phục mênh
_ Chay lên phía Đông Bắc để kiếm tượng phật và click vào nó
_ Quay về nói chuyện với Quang Chân
_ Chạy tới chỗ tượng phật hồi nãy đánh 5 cái thạch bích trong vòng 5ph
_ Quay về Quang Chân
_ Chạy tới Bảo Dương Thôn nói chuyện với thôn trưởng Chu Lữ Hài
6. KIẾN NGƯU
_ Nói chuyện với Tư Mã Nhuế Cơ
_ Chạy ra ngoại vi Bảo Dương Thôn đánh 10 con cáo
_ Quay về Tư Mã Nhuế Cơ
_ Chạy lên phía Bắc của Bảo Dương Thôn gặp Thuý Hồng
_ Nói chuyện với A Tam
_ Và “làm gỏi” hắn
_ Tiếp theo là A Nhị
_ Xúc nó…
_ Cuối cùng là A Đại
_ Cho nó đi theo chân 2 tên kia
_ Rồi quay lại Thuý Hồng “dằn mặt”
_ Báo cáo lại với Quang Chân
7. ĐẮC NGƯU
_ Về thôn làng ở Tung Sơn gặp Người kể chuyện Lạc Xương Ký
_ Chuẩn bị 1000 lượng rồi đưa cho Lạc Xương Ký
_ Chạy tới gần cổng vào Thiếu Lâm gặp Thuý Hồng
_ Đánh bại 2 tỷ muội xinh đẹp Lạc Tiểu Bẳng, Lạc Tiểu Hoa
_ “Dằn mặt” Thuý Hồng tập 2
_ Kể lại mọi việc với Quang Chân

8. TỶ VÕ CHIÊU THÂN 1
_ Chạy ra Hợp Phì gặp Chu Thành Liên
_ Chạy ra Tỷ Võ Trường gặp thư ký của Thiên Thắng Môn Hồ Ân Lệnh
_Quay lại nói chuyện với Mạc Thái Lan
_ Nói chuyện với Hợp Phì Thượng Phòng Tiêu Thương Dã
_ Nói chuyện với Thuý Hồng ở kế bên
_ Chạy ra Báo Công Lăng ở hướng Đông Bắc, đánh bại tên lưu manh “Đông Phác”
_ Quay lại chỗ Thuý Hồng
_ Về Thiếu Lâm nói chuyện với Quang Chân
9. TỶ VÕ CHIÊU THÂN 2
_ Chạy ra Hợp Phì lại, nói chuyện với Thuý Hồng (con này nhiều chuyện vãi…)
_ Chạy ra Trịnh Châu giết con Điểm Thương Cuồng Nhân (lúc chưa biến hình)
_ Sẽ ra…
_ Quay về Hợp Phì hỏi Thuý Hồng
_ Chay qua Huyết Sa Bình để tìm những đống rơm
_ Click vào nó…
_ Quay về gặp Quang Chân
10. BẾ NGUYỆT TU HOA
_ Tới Bảo Dương Thôn gặp Thuý Hồng (lại nữa…)
_ Chắc bị mình chọc nên giận, bắt nói chuyện lại lần nữa
_ Chạy về phía Nam Thái Lĩnh ở mũi dất nhô ra có một căn nhà sàn, tới đó tìm Trân Thiếu Kỳ
_ Hấp diêm Trân Thiếu Kỳ để lấy đôi hoa tai đưa cho Thuý Hồng
_ Chạy ra Hợp Phì, đi lên Báo Công Lăng ở phía Bắc, gặp người giữ mộ Thiết Đan Hoa
11. KHẮC CỐT THỐNG HẬN
_ Nói chuyện tiếp với Thiết Đan Hoa
_ Chạy ra ngoại vi Báo Công Lăng tìm “Côn của Thiếu Lâm”
_ … “Đoản kiếm của Bí Cung”
_ … và “Mảnh đao của kẻ khả nghi”
_ Quay lại nói chuyện với Thiết Đan Hoa
_ Chạy ra chỗ nhặt 3 món hồi nãy gặp thi thể của Đao Tinh
_ Quay về lại Tung Sơn báo cáo cho Quang Chân
12. THUỶ HOẢ BẤT DUNG
_ Về làng ở Tung Sơn nói chuyện với Quang Tuệ
_ Chạy ra Như Lai Bình ở hướng Đông, gặp mấy cục đá
_ Đánh vỡ 1 cái sẽ được cái túi
_ Đưa “hàng” về cho Quang Tuệ
_ Gặp Quang Duyên
13. QUYẾT CHIẾN TIỀN DÃ 1
_ Gặp Quang Tuệ ở Tung Sơn
_ Nói chuyện với Quang Duyên
_ Nói chuyện với Quang Chân
_ Chạy ra Hợp Phì “hỏi thăm” Mạc Thái Lan
_ Quay lại Tung Sơn báo cáo
14. QUYẾT CHIẾN TIỀN DÃ 2
_ Gặp Quang Chân nhận nhiệm vụ
_ Chạy ra Nam Thái Lĩnh đánh con “đệ tử Bí Cung khả nghi”
_ Quay lại với Quang Chân
15. QUYẾT CHIẾN TIỀN DÃ 3
_ Gặp Quang Chân nhận nhiệm vụ
_ Chạy về phía Đông của Nam Thái Lĩnh (gần cây cầu, nằm trong góc) tìm kiếm người của Bí Ảnh Đoàn
_ Chỉ cần click vào 1 cái xác
_ Xuất hiện một Ni Cô xinh đẹp ở kế bên
_ Đi lên phía Bắc chút nữa sẽ gặp Thiên độc thủ Xảo Xảo, giết ả để lấy thuốc giải
_ Quay lại Lư Sơn Thôn trò chuyện với Đạo Minh
_ Quay về gặp Quang Chân
16. HUYẾT LỆ
_ Chạy ra làng ở Tung Sơn gặp Quang Tuệ
_ Tới Hợp Phì gặp Chu Thành Liên
_ Quay về Tung Sơn gặp Quang Tuệ
17. VÕ LÂM CÔNG DỊCH
_ Hãy tới Tế Nam gặp Đội trưởng Nhạc Chính
_ Ra khỏi làng đánh 1 tên “Thượng cấp Huyết Xích tổ viên” tìm manh mối
_ Sau khi có được manh mối quay về gặp Nhạc Chính
_ Quay về Thiếu Lâm gặp Quang Chân
18. CỬU LONG NGỌC BÍCH
_ Gặp Quang Chân để nhận nhiệm vụ
_ Chạy quaThượng Hoa Thôn gặp Nhạc Chính lần nữa
_ Ra cổng phía Tây của Thượng Hoa Thôn gặp Ni cô Y Tịnh
_ Chạy về phía Tây Bắc (gần Nam Giang Thôn) trước khi bước qua cầu, giết “Huyết Xích tổ viên Khổng Tất Cơ”
_ Đưa món đồ cho Y Tịnh xem
_ Quay về Thiếu Lâm hỏi thăm Quang Chân
19. BÀN CĂN THÁC TIẾT
_ Nói chuyện với Quang Chân
_ Tới Thượng Hoa Thôn ở Tế Nam gặp Nhạc Chính
_ Nói chuyện với Y Tịnh ở cổng thôn
_ Chạy ra Cửu Khúc Bình đánh “Huyết Xích đoàn chủ Xích Hùm” (chỉ cần đánh nó mất máu, ko cần phải giết)
_ Quay về Y Tịnh trả nhiệm vụ
_ Quay về Thiếu Lâm gặp Quang Chân
20. LÃNH GIA CHI BẢO
_ Tới Nam Giang Thôn ở Tế Nam gặp nhà sư Quang Đức
_ Nói chuyện với Vương Tâm Lăng

Chương 3: PHI TINH GIANG HỒ
21. BÃI MÔN ĐỆ TỬ

_ Nói chuyện với Vương Tâm Lăng
_ Chạy ra Đại Quan Phong ở phía nam Nam Giang Thôn gặp Quang Đức
_ Quay về gặp Thôn trưởng Nam Giang Thôn Mã Vi Chiêu
22. THIẾU LÂM PHẢN ĐỒ
_ Gặp Nam Giang tiêu cục tổng quản Thái Kiên
_ Chạy ra Đại Quan Phong gặp lại Quang Đức
_ Đánh 10 tên “Huyền Không Tự Phật Giới Tăng”
_ Đánh 10 tên “Huyền Không Tự Phá Kế Tăng”
_ Đánh 10 tên “Huyền Không Tự Ma Nhãn Tăng”
_ Đánh 10 tên “Huyền Không Tự Chụ Trì Tăng”
_ Chạy về phía nam Thiên Gia gặp Quang Đức
_ Chạy tiếp xuống phía nam sẽ gặp “Nhất Tiếu Hoà Thương”, đánh gục hắn lấy lại Dịch Cân Kinh
_ Quay lại Nam Giang Thôn gặp Quang Đức
23. NGA MY BÍ SỰ
_ Chạy về Vô Nhạn Thôn ở Thạch Gia Trang gặp Giác Tịnh
_ Gặp ni cô Y Tịnh trên đường chạy ra Tử Vong Cốc
_ Chạy về Vô Nhạn Thôn nói chuyện với Y Tịnh
24. ĐỨA TRẺ BỊ BẮT CÓC
_ Gặp đứa trẻ ở Vô Nhận Thôn Lý Hào
_ Gặp kỹ nữ Thuý Hồng ở trong thôn
_ Nói chuyện với Y Tịnh ngoài cổng thôn
_ Chạy qua Hợp Phì nói chuyện với Diệp Tiêu Thiên
_ Rồi nói chuyện với Thuý Hồng ở kế bên
25. BÍ MẬT TỬ VONG CỐC
_ Về Thiếu Lâm nói chuyện với Quang Chân
_ Tới Vô Nhạn Thôn của Thạch Gia Trang nói chuyện với Y Tịnh
_ Bạn sẽ được tặng 3 “chìa khoá Tử Vong Cốc màu tím”. Hãy chạy tới cổng Sinh Tử Quyết và lắp 3 key vào (nếu cấp thấp thì có thể nhờ bạn bè đi chung)
_ Giết “Tử Vong Cốc Chủ Mông Diện Ma Phật” (chú ý: không cần thiết đích thân bạn giết, có thể nhờ ai đó giết cũng được)
_ Sau khi giết Mông Diện Ma Phật, thì ở gần các cánh cửa sẽ xuất hiện mấy cái lu
_ Đập vỡ 1 cái là hoàn thành nhiệm vụ, sau đó bạn có thể thoải mái lựm hộp ^ ^
_ Thoát ra Sinh Tử Quyết, trả nhiệm vụ ở ni cô Y Tịnh trong Vô Nhạn Thôn
26. SỰ KIỆN BẮT CÓC THẬP ĐẠI CAO THỦ
_ Về Thiếu Lâm gặp Quang Chân nhận nhiệm vụ
_ Chạy tới Nam Giang Thôn ở Tế Nam, gặp Thuý Hồng
_ Chạy tới Diêm Vương Cốc lần lượt giết: “Tổ trinh sát Thất Minh Quái Kiếm”
_giết: “Tổ trinh sát Thất Minh Quái Côn”
_ giết: “Tổ trinh sát Thất Minh Quái Bổng”
_ giết: “Tổ trinh sát Thất Minh Quái Sạn”
_ Sau khi giết đủ 4 con và thu thập đủ 4 món: kiếm, côn, bổng, sạn. Thì về Nam Giang Thôn gặp Thuý Hồng
27. DIÊM VƯƠNG CỐC CHẾT CHÓC
_ Tới Thiên Đàn Thôn ở Tế Nam gặp Đình Chiêu Viên
_ Nói chuyện với Thuý Hồng ở kế bên
_ Bạn sẽ được tặng 3 “chìa khoá Diêm Vương Cốc màu tím”, tiếp theo thì làm giống nhiệm vụ “Bí mật Tử Vong Cốc”
_ Giết “Diêm Vương Cốc Chủ Thiết Thủ Vô Tình Mai San Hạc” (chú ý: không cần thiết chính bạn phải giết, ai đó trong pt giết cũng được)
_ Sau khi giết Mai San Hạc, gần mấy cánh cổng sẽ xuất hiện mấy cái rương
_ Đập vỡ 1 cái rương là xong nhiệm vụ, sau đó bạn có thể lựm hộp ^ ^
_ Về Thiếu Lâm gặp Quang Chân trả nhiệm vụ
_ Gặp Phương Trượng Pháp Tương để nhận quà
28. NHẤT TIÊN PHONG THOÁI
_ Gặp Quang Chân nhận nhiệm vụ
_ Chạy xuống Bá Vương Động ở Huyết Sa Bình gặp Bàn Tiểu My ngay cổng
_ Xong qua gặp Đạo sĩ Huỳnh Vân Tử ở kế bên
_ Chạy tới đường xuống tầng 2, giết “Nhất Tiên Phong Quái Phụng Duyên Ty”
_ Quay về gặp Huỳnh Vân Tử
_ Chạy xuống tầng 2 gặp Quỷ Hữu Quang ở ngay cổng
29. GIANG HỒ BÍ SỰ
_ Ra Hợp Phì gặp Tạp hoá thương nhân Giang Đại Hỷ
_ Chạy xuống tầng 2 Bá Vương Động gặp lại Quỷ Hữu Quang
_ Chạy lên tầng 1 giết con Bộ Binh để lấy “Giang Hồ Bí Sự”
_ Đưa quyển sổ đó cho Quỷ Hữu Quang
30. MỤC NGƯU
_ Chạy ra Huyết Sa Bình ở cổng vào Bạch Đạo gặp Ngân Thiết Cổ
_ Quay lại Bá Vương Động tầng 1, gặp Bàn Tiểu My ở cổng
_ Đi về phía bên phải, tính từ cổng vào sẽ gặp tên “Âu Dương Thần Hoa”, giết hắn để lấy lại túi tiền của Bàn Tiểu My
_ Quay lại đưa túi tiền cho Bàn Tiểu My
Chương 4: THIÊN NHẤT KHAI HOA
31. GIÁ LÊ BỔNG

_ Xuống tầng 4 Bá Vương Động gặp Đệ tử Cái Bang Thiên Sâm
_ Chạy qua bên phải gần mấy con Lục Lâm, giết “Bá Thiên Độc Thủ Hà Bách Chu”
_ Quay về nói chuyện với Thiên Sâm
32. OA GIÁC CHI TRANH
_ Chạy ra Huyết Sa Bình gặp Ngân Thiết Cô ở cổng vào Bạch Đạo
_ Chạy xuống tầng 3 Bá Vương Động gặp Giác Truyên
_ Trên đường xuống tầng 4 gặp Giác Hiếu
_ Xuống tầng 4 tìm thi thể Giác Kinh
_ Nói chuyện với Giác Hiểu ở kế bên
_ Lên tầng 3 nói chuyện với Giác Truyên
_ Về Thiếu Lâm gặp Quang Duyên
33. SÁT NHÂN LÂU DANH
_ Chạy ra làng ở Tung Sơn gặp Quang Tuệ
_ Xuất hiện 3 người của Cái Bang đến gây chuyện, đứng đầu là Du Sở Linh. Hãy tới tán tỉnh cô ấy…
_ Quay về hỏi Quang Tuệ cách kua gái…
_ Quang Tuệ còn nhỏ nên ko biết, hãy ra hỏi Thiên Sâm
_ Thiên Sâm thấy có Du Sở Linh ở đây nói chuyện không tiện, nên kêu bạn chạy ra ngoài làng
_ Thiên Sâm nói một hồi chả hiểu gì hết, rốt cuộc Du Sở Linh bỏ đi… Thất vọng… quay về gặp Quang Duyên chịu tội
34. CON DẤU BỊ VỠ
_ Tới Huyết Sa Bình gặp Ngân Thiết Cô ở cổng vào Bạch Đạo
_ Chạy xuống tầng 3 gặp Giác Truyên
_ Trên đường xuống tầng 4 gặp Giác Hiểu
_ Xuống tầng 4 gặp lại Giác Hiểu
_ Chạy ra giữa bản đồ giết tên “Đệ tử Võ Đang Chu Phong Tử”
_ Sau khi nhặt được “con dấu bị vỡ”, nói chuyện với Giác Hiếu
35. HẮC LONG BANG
_ Về Thiếu Lâm gặp Quang Tuệ
_ Nói chuyện với Thiên Sâm ở kế bên
_ Quay lại nói chuyện với Quang Tuệ
_ Chạy vào nội viện nói chuyện với Quang Duyên
_ Nói chuyện với Giác Truyên ở kế bên
_ Quay lại nói chuyện với Quang Duyên
_ Nói chuyện với phương trượng Pháp Tương

Facebook Comments

Từ khóa: , ,

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC