SHARE
  • Trích xuất dữ liệu của tập tin flash để xây dựng lại tập tin FLA.
  • Trích xuất âm thanh và video của các tập tin flash.
  • Trích xuất văn bản, hình dạng, các nút, hình ảnh, phông chữ và khung hình của file flash.
  • Hỗ trợ thay thế những hình ảnh flash hiện tại.
  • Chuyển đổi các tập tin flash giữa định dạng exe và swf.
  • Duyệt và xem trước bất kỳ nguồn tài nguyên trước khi xuất khẩu.
  • Xem những thuộc tính chi tiết của các yếu tố trong các bộ phim Flash.
  • và còn nhiều hơn nữa…

DOWNLOAD : TẠI ĐÂY

LEAVE A REPLY

Please enter your name here
Please enter your comment!