Mật đồ Bá Vương Động

19-09-2017
Bởi: admin Có: Bình luận
bvdt4

Tầng 1 Bạch Ảnh Thần Trảo Tầng 2 Huyết Ảnh Quỷ Yêu Tầng 3 Hắc Ảnh Thiết Đao Yêu Thú Huyết Ảnh: – Cấp độ yêu cầu: Ngọc Nhị Kim Hoa 10 – Spawn delay: ~4h-6h Drop: Bội đai huyết kim Tầng 4 Hắc Đạo Thần Ảnh – Cấp độ yêu cầu: Ngũ khí triều […]

Từ khóa: , ,