Vị trí mobs, boss các map Cửu Long Tranh Bá

19-09-2017
Bởi: admin Có: Bình luận
t5507

Mỗi map sẽ có 2 bảng: 1 bảng phía trên là mobs train, 1 bảng phía dưới là mobs nhiệm vụ và boss: Hướng dẫn tìm tọa độ quái train:   – Đầu tiên nhìn bảng này để xem level của bạn hiện tại viết tắt là gì. Ví dụ bạn cấp Dương quang thì […]

Từ khóa: , , ,