[Guide] Editing Client 9D pri

27-10-2017
Bởi: admin Có: Bình luận
ennph

Hi all ! Đây là một hướng dẫn về việc làm thế nào để chỉnh sửa một số tập tin trong cửu long tranh bá sever pri (9D pri) Đầu tiên hãy tải về công cụ tại đây : https://www.mediafire.com/file/gpe6sf06vbx9ns3/Tools_Eidt_9D.rar Cách giải nén tệp: 1. Sao chép scr_base.xp từ thư mục máy khách của bạn […]

Từ khóa: