Phần mềm hỗ trợ auto Cửu Long Tranh Bá

20-09-2017
Bởi: admin Có: Bình luận
t5507

Auto 9D (loại nhiều chức năng) Chương trình này có nhiều chức năng tùy chọn hơn ( đặt trap, nhặt đồ,v.v ), ít xung đột với máy, ít gây nhiễu cho máy hơn loại đơn giản, Tương thích tốt trên win xp, win 7, Cảm ơn Tăng Nguyễn Huy Tùng đã cung cấp cho Server […]

Từ khóa: ,

Vị trí mobs, boss các map Cửu Long Tranh Bá

19-09-2017
Bởi: admin Có: Bình luận
t5507

Mỗi map sẽ có 2 bảng: 1 bảng phía trên là mobs train, 1 bảng phía dưới là mobs nhiệm vụ và boss: Hướng dẫn tìm tọa độ quái train:   – Đầu tiên nhìn bảng này để xem level của bạn hiện tại viết tắt là gì. Ví dụ bạn cấp Dương quang thì […]

Từ khóa: , , ,

Hướng dẫn làm nhiệm vụ Đế Long Hành Ma Giáo

19-09-2017
Bởi: admin Có: Bình luận
t5507

Hồi 1. Độc hành bi ca Gặp lại Nguyệt Cơ, cô ta yêu cầu đến nơi của Nhật Nguyệt Thánh Ma, nói chuyện với cô gái gần đó rồi nói chuyện với giáo chủ, ông ta yêu cầu bạn tìm bình thuốc bằng cách đánh Huyết giác long nha lang, rồi trở về giao cho […]

Từ khóa: , ,

Hướng dẫn làm nhiệm vụ Đế Long Hành Cái Bang

19-09-2017
Bởi: admin Có: Bình luận
t5507

Võ Lâm Hành: Nhập Môn Tổ tuần sát của Cái Bang Nói chuyện với Hoàng Bảo (Thiên Tân). Nói chuyện với Phương Nhạc. Hoàn thành nhiệm vụ bạn được thưởng 30 lượng. Thiên hạ đệ nhất bang​ Nhận nhiệm vụ từ Đàm Thập Trọng (Thiên Tân) Nói chuyện với Phương Nhạc Tiến vào trong bổn […]

Từ khóa: , , ,