Hướng dẫn làm nhiệm vụ Đế Long Hành Cái Bang

19-09-2017
Bởi: admin Có: Bình luận
t5507

Võ Lâm Hành: Nhập Môn Tổ tuần sát của Cái Bang Nói chuyện với Hoàng Bảo (Thiên Tân). Nói chuyện với Phương Nhạc. Hoàn thành nhiệm vụ bạn được thưởng 30 lượng. Thiên hạ đệ nhất bang​ Nhận nhiệm vụ từ Đàm Thập Trọng (Thiên Tân) Nói chuyện với Phương Nhạc Tiến vào trong bổn […]

Từ khóa: , , ,