Hướng dẫn làm nhiệm vụ Đế Long Hành Ma Giáo

19-09-2017
Bởi: admin Có: Bình luận
t5507

Hồi 1. Độc hành bi ca Gặp lại Nguyệt Cơ, cô ta yêu cầu đến nơi của Nhật Nguyệt Thánh Ma, nói chuyện với cô gái gần đó rồi nói chuyện với giáo chủ, ông ta yêu cầu bạn tìm bình thuốc bằng cách đánh Huyết giác long nha lang, rồi trở về giao cho […]

Từ khóa: , ,