Vị trí mobs, boss các map Cửu Long Tranh Bá

19-09-2017
Bởi: admin Có: 0 bình luận 141 lượt xem

Mỗi map sẽ có 2 bảng: 1 bảng phía trên là mobs train, 1 bảng phía dưới là mobs nhiệm vụ và boss:

Hướng dẫn tìm tọa độ quái train:

 


– Đầu tiên nhìn bảng này để xem level của bạn hiện tại viết tắt là gì. Ví dụ bạn cấp Dương quang thì nhìn xem => RL

 

Cửu Long Nhị Thập Nhất Thành Tựu:
VG: Vagabond (0) – Lãng Nhân
LS: Losing Self (1-12) – Vong Ngã Chi Cảnh
GC: Gathering Chi (13-24) – Ngưng Thần Nhập Khí Huyệt
OC: Opening Chi (25-36) – Ngọc Đỗng Song Xuy
RC: Revolving Chakra (37-48) – Chu thiên hoả phu
RL: Raising Light (49-60) – Dương Quang Nhị Hiện
FD: Five Dragons (61-72) – Ngũ Long Phụng Thánh (5long)
SM: Sun and Moon (73-84) – Nhật Nguyệt Hợp Bích (NN)
GB: Golden Blossom (85-96) – Ngọc Nhị Kim Hoa (N2)
EC: Elemental Crown (97-108) – Ngũ Khí Triều Nguyên (5khi)
FC: Floral Crown (109-120) – Tam Hoa Tụ Đỉnh (3hoa)
CS: Crimson Snake (121-132) – Xích Xà Thấu Quan (xx)
GL: Golden Lotus (133-144) – Thiên Hoa Nan Truy (TH)
HM: Humble Master (145-156) – Phản Phược Quy Chân (PP)
LM: Little Master (157-168) – Cải Lão Hoàn Đồng (CL)
HM: Hermit (169-180) (H) – Đăng Phong Tạo Cực (ĐP)
PS: Projected Soul (181-192) – Tọa Thoát Nhập Vong (TT)
DB: Dissolved Body (193-204) – Hư Không Phấn Toại (HK)
IM: Immortal (205-216) – Đăng Tiên (ĐT)
HG: Heaven’s Gate (217-228) – Thiên Thần
HI: Heavenly Immortal (229-240) – Thiên Ngoại Tiên

 

– Rồi nhìn xuống các map, tìm tới map mà bạn muốn train.
– Nhìn phía bên phải map có những dòng chữ, nhìn xem dòng nào có chữ RL ứng với cấp của bạn. Ví dụ bạn cấp Dương quang 7 (RL7) muốn train ở Đại Đồng thì tìm quái nào có chữ RL
=> tìm đc quái Bears (Gấu) có cấp độ là RL6-RL8 => nhìn xem quái đó số thứ tự là bao nhiêu => số 7
– Cuối cùng nhìn xem trên bản đồ chỗ nào là bãi số 7, chạy lại đó là gặp con quái cấp DQ mà bạn cần tìm.

Hướng dẫn tìm tọa độ mob nhiệm vụ:
– Cấu trúc map boss: bên trái là map tọa độ, bên phải là danh sách nhiệm vụ, tên boss
– Màu xanh là Võ Lâm Hành, màu cam là Hiệp Khách Hành, màu vàng là Đế Long Hành, màu trắng là Võ Lâm Tiểu Sự, và màu đỏ là boss map.
– Trong danh sách sẽ ghi tên boss, sau đó mở ngoặc ra ghi tên nhiệm vụ tương ứng. Ví dụ map TGT vị trí 7 là Irongut the Giant (The Broken Mirror): tức đây là vị trí của Cự lih thú Triết Lược (nv Chiếc Gương Vỡ). Các bạn có thể dùng google dịch http://translate.google.com.vn/ để hỗ trợ việc xác định nhiệm vụ cần làm.
– Sau khi đã xác định đc nhiệm vụ và số thứ tự của boss cần đánh, thì chỉ cần dò trên map tọa độ để đi đến vị trí đó, tương tự như tìm quái train.
 

BẠCH ĐẠO
Map 1: TRỊNH CHÂU

Map 2: TẾ NAM

Map 3: NAM XƯƠNG

HẮC ĐẠO
Map 1: THẠCH GIA TRANG

Map 2: ĐẠI ĐỒNG

Map 3: HÀNG CHÂU

MAP CHUNG
Map 4: LIÊU ĐÔNG

Map 5: BẮC HẢI

Map 6: TÂY TẠNG (TIBET)

 
 
Map 7: LÂU LAN
Facebook Comments

Từ khóa: , , ,

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC